Een unieke schoonheidssalon in Helmond.

Contact.

Beauty By El Perito

Yvonne Verberne

Tesselschadelaan 7

5702 DD Helmond

0633857239

info@elperito.nl

Instagram: salon_el_perito


De salon is aangesloten bij de beroepsvereniging Provoet.

Provoetnummer: 305918

Krp registratie: 8315

Agb zorgcode: 96006008

Agb praktijkcode: 9656164

KvK : 17225103

Btwnr: NL 001847347B41


Disclaimer.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Beauty By El Perito. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty By El Perito is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Yvonne Verberne.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om bij Beauty By El Perito te mogen claimen.

Beauty By El Perito streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Beauty By El Perito aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat.

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Beauty By El Perito op deze pagina. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram